Tổng hợp các phím tắt trong Autocad

Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 . Các lệnh tắt trong autocad 2007 . Download các lệnh tắt trong autocad 2007. Các lệnh trong a...

Tổng hợp các lệnh tắt trong AutocadTổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 . Các lệnh tắt trong autocad 2007 . Download các lệnh tắt trong autocad 2007. Các lệnh trong autocad 2007.Các lệnh trong autocad 2010.Các lệnh trong autocad 2004.Các lệnh trong autocad 2008. Các lệnh trong cad 2007Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 

Phím Tắt
Tên Lệnh
mục đích
1.
3A
3DARRAY
Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F
3DFACE
Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4.
3P
3DPOLY
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều

A
5.
A
ARC
Vẽ cung tròn
6.
ADC
ADCENTER
7.
AA
AREA
Tính diện tích và chu vi 1 đối t­­ượng hay vùng đư­ợc xác định
8.
AL
ALIGN
Di chuyển và quay các đối t­ượng để căn chỉnh các đối t­ựợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9.
AP
APPLOAD
Đ­ưa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng dụng ARX
10.
AR
ARRAY
Tạo ra nhiều bản sao các đối t­­ượng đ­ược chọn
11.
ATT
ATTDEF
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12.
-ATT
-ATTDEF
Tạo các thuộc tính của Block
13.
ATE
ATTEDIT
Hiệu chỉnh  thuộc tính của Block

B
14.
B
BLOCK
Tạo Block
15.
BO
BOUNDARY
Tạo đa tuyến kín
16.
BR
BREAK
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

C
17.
C
CIRCLE
Vẽ đ­ường tròn bằng nhiều cách
18.
CH
PROPERTIES
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
19.
-CH
CHANGE
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
20.
CHA
ChaMFER
Vát mép các cạnh
21.
COL
COLOR
Xác lập màu dành cho các đối t­ựợng đự­ợc vẽ theo trình tự
22.
CO, cp
COPY
Sao chép đối t­­ựợng

D
23.
D
DIMSTYLE
Tạo ra và chỉnh sửa kích th­­ước ở dòng lệnh
24.
DAL
DIMALIGNED
Ghi kích th­­ước thẳng có thể căn chỉnh đư­ợc
25.
DAN
DIMANGULAR
Ghi kích th­ựớc góc
26.
DBA
DIMBASELINE
Tiếp tục 1 kích th­ựớc đoạn thẳng, góc từ đường nền của kích thước đự­ợc chọn
27.
DCE
DIMCENTER
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đ­­ường tròn xuyên tâm của các cung tròn và đ­­ường tròn
28. to
DCO
DIMCONTINUE
Tiếp tục 1 đ­ựờng thẳng, 1 góc từ đ­­ường mở rộng thứ 2 của kích th­­ước trư­­ớc đây hoặc kích thư­­ớc đ­­ược chọn
29.
DDI
DIMDIAMETER
Ghi kích thự­ớc đự­ờng kính
30.
DED
DIMEDIT
Chỉnh sửa kích thự­ớc
31.
DI
DIST
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
32.
DIV
DIVIDE
Đặt mỗi 1 đối tư­­ợng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc chu vi đối t­­ượng
33.
DLI
DIMLINEAR
Tạo ra kích thự­ớc thẳng đứng hay nằm ngang
34.
DO
DONUT
Vẽ các đ­­ường tròn hay cung tròn đ­­ựợc tô dày hay là vẽ hình vành khăn
35.
DOR
DIMORDINATE
Tạo ra kích thư­ớc điểm góc
36.
DOV
DIMOVERRIDE
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích th­ước
37.
DR
DRAWORDER
Thay đổi chế độ hiển thị các đối t­ựợng và hình ảnh
38.
DRA
DIMRADIUS
Tạo ra kích th­ước bán kính
39.
DS
DSETTINGS
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking
40.
DT
DTEXT
Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn hình giống như­ là nó đang nhập vào)
41.
DV
DVIEW
Xác lập phép chiếu song song hoặc các chế độ xem cảnh

E
42.
E
ERASE
Xóa đối tư­ợng
43.
ED
DDEDIT
Đư­a ra hộp thoại từ đó có thể chỉnh sửa nội dung văn bản ; định nghĩa các thuộc tính
44.
EL
ELLIPSE
Vẽ elip
45.
EX
EXTEND
Kéo dài đối t­ựợng
46.
EXIT
QUIT
Thoát khỏi ch­ương trình
47.
EXP
EXPORT
L­ưu bản vẽ sang dạng file khác (*.wmf...)
48.
EXT
EXTRUDE
Tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuất đối tượng 2 chiều đang có
49.
F
FILLET
Nối hai đối t­ượng bằng cung tròn
50.
FI
FILTER
Đư­a ra hộp thoại từ đó có thể đ­ưa ra danh sách để chọn đối tượng dựa trên thuộc tính của nó

G
51.
G
GROUP
Đ­ưa ra hộp thoại từ đó có thể tạo ra một tập hợp các đối t­ựợng đự­ợc đặt tên
52.
-G
-GROUP
Chỉnh sửa tập hợp các đối tư­ợng
53.
GR
DDGRIPS
Hiển thị hộp thoại qua đó có thể cho các hoạt động và xác lập màu cũng nh­ư kích cỡ của chúng
54.
H
BHATCH
Tô vật liệu
55.
-H
-HATCH
Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác
56.
HE
HATCHEDIT
Hiệu chỉnh của tô vật liệu
57.
HI
HIDE
Tạo lại mô hình 3D với các đ­ừờng bị khuất

I
58.
I
INSERT
Chèn một khối đự­ợc đặt tên hoặc bản vẽ vào bản vẽ hiện hành
59.
-I
-INSERT
Chỉnh sửa khối đó đ­ựợc chọn
60.
IAD
IMAGEADJUST
Mở ra hộp thoại để điều khiển độ sáng tương phản, độ đục của hình ảnh trong cơ sở dữ liệu bản vẽ
61.
IAT
IMAGEATTACH
Mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng như­ tham số
62.
ICL
IMAGECLIP
Tạo ra 1 đư­ờng biên dành cho các đối t­ượng hình ảnh đơn
63.
IM
IMAGE
Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào 1 file bản vẽ AutoCad
64.
-IM
-IMAGE
Hiệu chỉnh hình ảnh đã chèn
65.
IMP
IMPORT
Hiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file khác vào AutoCad
66.
IN
INTERSECT
Tạo ra cac cố thể tổng hợp hoặc vựng tổng hợp từ phần giao của 2 hay nhiều cố thể
67.
INF
INTERFERE
Tìm phần giao của 2 hay nhiều cố thể và tạo ra 1 cố thể tổng hợp từ thể tích chung của chúng
68.
IO
INSERTOBJ
Chèn 1 đối tư­ợng liên kết hoặc nhúng vào AutoCad

L
69.
L
LINE
Vẽ đ­ường thẳng
70.
LA
LAYER
Tạo lớpvà các thuộc tính
71.
-LA
-LAYER
Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
72.
LE
LEADER
Tạo ra 1 đ­ường kết nối các dòng chú thích cho một thuộc tính
73.
LEN
LENGTHEN
Thay đổi chiều dài của 1 đối t­ượng và các góc cũng như­ cung có chứa trong đó
74.
Ls,LI
LIST
Hiển thị thụng tin cơ sở dữ liệu cho các đối tư­ợng đ­ược chọn
75.
Lw
LWEIGHT
Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
76.
LO
-LAYOUT
77.
LT
LINETYPE
Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
78.
LTS
LTSCALE
Xác lập thừa số tỉ lệ kiểu đư­ờng

M
79.
M
MOVE
Di chuyển đối t­­ượng đ­­ược chọn
80.
MA
MATCHPROP
Sao chép các thuộc tính từ 1 đối t­­ượng này sang 1 hay nhiều đối t­­ượng khác
81.
ME
MEASURE
Đặt các đối t­­ượng điểm hoặc các khối ở tại các mức đo trên một đối tư­­ợng
82.
MI
MIRROR
Tạo ảnh của đối tư­­ợng
83.
ML
MLINE
Tạo ra các đư­­ờng song song
84.
MO
PROPERTIES
Hiệu chỉnh các thuộc tính
85.
MS
MSPACE
Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem không gian mô hình
86.
MT
MTEXT
Tạo ra 1 đoạn văn bản
87.
MV
MVIEW
Tạo ra các cổng xem di động và bật các cổng xem di động đang có

O
88.
O
OFFSET
Vẽ các đư­­ờng thẳng song song, đ­­ường tròn đồng tâm
89.
OP
OPTIONS
Mở menu chính
90.
OS
OSNAP
Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các chế độ truy chụp đối tượng đang chạy

P
91.
P
PAN
Di chuyển cả bản vẽ
92.
-P
-PAN
Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
93.
PA
PASTESPEC
Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điều khiển dạng thức của dữ liệu;sử dụng OLE
94.
PE
PEDIT
Chỉnh sửa các đa tuyến và các mạng l­ưới đa tuyến 3 chiều
95.
PL
PLINE
Vẽ đa tuyến đ­ường thẳng, đường tròn
96.
PO
POINT
Vẽ điểm
97.
POL
POLYGON
Vẽ đa giác đều khép kín
98.
PROPS
PROPERTIES
Hiển thị menu thuộc tính
99.
PRE
PREVIEW
Hiển thị chế độ xem 1 bản vẽ tr­ước khi đ­ưa ra in
100.
PRINT
PLOT
Đư­a ra hộp thoại từ đó có thể vẽ 1 bản vẽ bằng máy vẽ, máy in hoặc file
101.
PS
PSPACE
Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình sang không gian giấy
102.
PU
PURGE
Xóa bỏ các tham chiếu không còn dùng ra khỏi cơ sở dữ liệu

R
103.
R
REDRAW
Làm t­ơi lại màn hình của cổng xem hiện hành
104.
RA
REDRAWALL
Làm t­ơi lại màn hình của tất cả các cổng xem
105.
RE
REGEN
Tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hành
106.
REA
REGENALL
Tạo lại bản vẽ và làm sáng lại tất cả các cổng xem
107.
REC
RECTANGLE
Vẽ hình chữ nhật
108.
REG
REGION
Tạo ra 1 đối t­ượng vựng từ 1 tập hợp các đối tư­ợng đang có
109.
REN
RENAME
Thay đổi tên các đối tuợng có chứa các khối, các kiểu  kích thước, các lớp, kiểu đường,kiểu UCS,view và cổng xem
110.
REV
REVOLVE
Tạo ra 1 cố thể bằng cách quay 1 đối tự­ợng 2 chiều quanh 1 trục
111.
RM
DDRMODES
Đư­a ra hộp thoại qua đó có thể xác lập các trợ giúp bản vẽ như­ Ortho, Grid, Snap
112.
RO
ROTATE
Xoay các đối tự­ợng đự­ợc chọn xung quanh 1 điểm nền
113.
RPR
RPREF
Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các tham chiếu tô bóng
114.
RR
RENDER
Hiển thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh đ­ược tụ bóng, hiện thực trong khung 3D hoặc trong mô hình cụ thể

S
115.
S
StrETCH
Di chuyển hoặc căn chỉnh đối t­ượng
116.
SC
SCALE
Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
117.
SCR
SCRIPT
Thực hiện 1 chuỗi các lệnh từ 1 Script
118.
SEC
SECTION
Sử dụng mặt giao của 1 mặt phẳng và các cố thể nhằm tạo ra 1 vùng
119.
SET
SETVAR
Liệt kê tất cả các giá trị thay đổi của biến hệ thống
120.
SHA
SHADE
Hiển thị hình ảnh phẳng của bản vẽ trong cổng xem hiện hành
121.
SL
SLICE
Các lớp 1 tập hợp các cố thể bằng 1 mặt phẳng
122.
SN
SNAP
Hạn chế sự di chuyển của 2 sợi tóc theo những mức đ­ựợc chỉ định
123.
SO
SOLID
Tạo ra các đa tuyến cố thể đ­ược tụ đầy
124.
SP
SPELL
Hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn bản đ­ược tạo ra với Dtext, text, Mtext
125.
SPL
SPLINE
Tạo ra ẳ cung;vẽ các đ­ường cong liên tục
126.
SPE
SPLINEDIT
Hiệu chỉnh  spline
127.
ST
STYLE
Hiển thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiểu văn bản đ­ược đặt tên
128.
SU
SUBTRACT
Tạo ra 1 vùng tổng hợp hoặc cố thể tổng hợp
129.
T
MTEXT
Tạo ra 1 đoạn văn bản
130.
TA
TABLET
Định chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ trên giấy
131.
TH
THICKNESS
132.
TI
TILEMODE
133.
TO
TOOLBAR
Hiển thị che dấu định vị trí của các thanh công cụ
134.
TOL
TOLERANCE
Tạo dung sai hình học
135.
TOR
TORUS
Tạo ra 1 cố thể hình vành khuyên
136.
TR
TRIM
Cắt tỉa các đối tư­ợng tại 1 cạnh cắt đư­ợc xác định bởi đối t­ượng khác

U
137.
UC
DDUCS
Đư­a ra hộp thoại quản lý hệ toạ độ ng­ừời dựng đó đự­ợc xác định trong khụng gian hiện hành
138.
UCP
DDUCSP
Đ­ưa ra hộp thoại có thể chọn 1 hệ toạ độ ng­ừời dựng đ­ược xác lập tr­ước
139.
UN
UNITS
Chọn các dạng thức toạ độ chính xác của toạ độ và góc
140.
UNI
UNION
Tạo ra vùng tổng hợp hoặc cố thể tổng hợp

V
141.
V
VIEW
L­ưu và phục hồi các cảnh xem đ­ược đặt tên
142.
VP
DDVPOINT
đ­ưa ra hộp thoại xác lập h­ướng xem 3 chiều
143.
-VP
VPOINT
Xác lập hư­ớng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều của bản vẽ
144.
W
WBLOCK
Viết các đối t­ượng sang 1 file bản vẽ mới
145.
WE
WEDGE
Tạo ra 1 cố thể 3 chiều với 1 bề mặt nghiêng và 1 góc nhọn

X
146.
X
EXPLODE
Ngắt 1 khối đa tuyến hoặc các đối tư­ợng tổng hợp khóc thành các thành phần tạo nên nó
147.
XA
XATTACH
Đư­a ra hộp thoại có thể gắn 1 tham chiếu ngoại vào bản vẽ hiện hành
148.
XB
XBIND
Buộc các biểu t­ượng phụ thuộc của 1 Xref vào 1 bản vẽ
149.
XC
XCLIP
Xác định 1 đ­ường biên Xref và tập hợp các mặt phẳng nghiêng
150.
XL
XLINE
Tạo ra 1 đ­ường mở rộng vô hạn theo cả 2 hư­ớng
151.
XR
XREF
Hiển thị hộp thoại để điều khiển các tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ
152.
Z
ZOOM
Tăng hay giảm kích th­ước của các đối t­ượng trong cổng xem hiện hành
Tên

Android,5,Anti virus,7,Bản quyền phần mềm,9,CCNA,3,Dối tác,1,Game Android,2,Game iOS,1,Games,4,Gemini,1,Giai tri,1,Hệ điều hành,4,Hướng dẫn sử dụng AI,1,IOS,1,KCXD,1,Kiến thức,14,Kiến thức Xây dựng,24,Linux,2,Phần mềm,16,Phần mềm xây dựng,9,Phong thủy,3,Revit,3,Software,56,Sống,1,TCVN,3,Thủ thuật,44,Ứng dụng,6,VBA excel,8,Video,4,Web,10,web hay,9,Windown Phone,1,
ltr
item
Lê Ngân: Tổng hợp các phím tắt trong Autocad
Tổng hợp các phím tắt trong Autocad
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuKvWoTrBoAvWVu3RaUGoHKlHqLl7MeWEwwJH2Y3NgwksDbxqVDBYmMkHemNwGn9C5jJH3ad7ebTMgG5U-jksyRXbAxVPMUe5vsckav2XLVpq8OjUsm3v6gXHw5D08OqvA2ajg0Vgi9FA/s640/fig5small.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuKvWoTrBoAvWVu3RaUGoHKlHqLl7MeWEwwJH2Y3NgwksDbxqVDBYmMkHemNwGn9C5jJH3ad7ebTMgG5U-jksyRXbAxVPMUe5vsckav2XLVpq8OjUsm3v6gXHw5D08OqvA2ajg0Vgi9FA/s72-c/fig5small.jpg
Lê Ngân
https://www.lengan.net/2014/05/tong-hop-cac-phim-tat-trong-autocad.html
https://www.lengan.net/
https://www.lengan.net/
https://www.lengan.net/2014/05/tong-hop-cac-phim-tat-trong-autocad.html
true
5345002139417399617
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content