Các tính năng nổi bật trên phần mềm ETABS 2016 phần 2

Tải Trọng Tải trọng tự động theo tiêu chuẩn ETABS sẽ tự động tạo ra và gán tải trọng động đất và tải trọng gió dựa trên nhiều tiêu chuẩn...


Tải Trọng
Tải trọng tự động theo tiêu chuẩn

ETABS sẽ tự động tạo ra và gán tải trọng động đất và tải trọng gió dựa trên nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Tải trọng động đấtCác tiêu chuẩn được hỗ trợ trong ETABS
• ASCE 7-10
• ASCE 7-05
• ASCE 7-02
• AS/NZS 1170 2002
• GB50011-2010 • Eurocode 8 2004
• IS 1893 2002
• Italian NTC 2008
• NBCC 2010
• NBCC 95 • NBCC 2005
• Turkish Seismic Code 2007
• NZS 1170 2004
• BOCA 96
• NEHRP 97 • UBC 94
• UBC 97
• UBC 97 Isolated
Tải trọng gióCác tiêu chuẩn được hỗ trợ trong ETABS
• ASCE 7-88
• ASCE 7-95
• ASCE 7-02
• ASCE 7-05
• ASCE 7-10 • AS/NZS 1170.2:2002
• GB50009-2012
• Eurocode 1 2005
• Indian IS875:1987
• Italian NTC 2008 • NBCC 2010
• NBCC 95
• NBCC 2005
• Turkish TS 498-97
• BOCA96 • BS 6399-95
• Mexican
• UBC 94
• UBC 97
Tải trọng điểm, Tải trọng đường, Tải trọng bề mặt và tải trọng do nhiệt

ETABS rất mạnh trong việc gán tải trọng. Các tải trọng bề mặt phân bố đều hoặc không phân bố đều có thể được gán theo bất kỳ hướng nào, không phải chỉ có riêng trọng lực. Tải trọng dạng hình thang hoặc phần bố đều có thể được định nghĩa bằng các đường thẳng theo bất kỳ hướng nào. Tải do nhiệt có thể được gán dưới dạng điểm, đường thẳng, và bề mặt.Lớp vỏ – Cladding

Tự động thêm phân tích lớp vỏ cho toàn bộ cấu trúc nhằm thực hiện các mục đích tải trọng.


Giảm hoạt tải

Các hệ số giảm hoạt tải có thể được gán cho từng cấu kiện cơ bản. Điều này có thể được khai báo trong giao diện đồ họa người dùng, một khi thiết kế hoàn tất, bằng cách kích chuột phải vào một cấu kiện, hoặc nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa cơ sở dữ liệu tương tác.
Các tiêu chuẩn và các loại người sử dụng tự khai báo được hỗ trợ trong ETABS:
• ASCE 7-95
• ASCE 7-05
• ASCE 7-10
• AS/NZ 1170.1-2002 • Chinese GB 50009-2012
• Eurocode 1991:2002
• Hong Kong COP 2011
• IS 875-1987 • NBCC95
• NBCC2005
• NBCC2010
• UBC97 • User Parameters (per Section 1607.5, UBC 1997)
• User Defined Curves (By Tributary Area)
• User Defined (By Stories Supported)Phân Tích
Tổng quan

Giải pháp CSI đã và đang được sử dụng và kiểm tra bởi người dùng hơn 35 năm qua. Công cụ phân tích SAPFire có thể hỗ trợ các hệ 64-bit để tối ưu hóa phân tích và thực hiện cả hai phân tích Eigen và Phân tích Ritz.Động lực học

Các tính năng phân tích động học của ETABS bao gồm việc tính toán các mode dao động bằng việc sử dụng vector Ritz hoặc Eigen, phân tích phổ phản ứng, và phân tích lịch sử – thời gian, cho cả ứng xử tuyến tính và ứng xử phi tuyến.
Tổng quan về động lực học

Phân tích theo mô hình vector Eigen tìm ra các mode dao động tự nhiên của kết cấu. Các mode này có thể được dùng để hiểu về ứng xử của kết cấu, và cũng là cơ sở cho các trường hợp tải trọng theo phổ phản ứng và theo lịch sử – thời gian. Phân tích theo mô hình vector Ritz tìm ra các mode tối ưu nhất để giữ lại ứng xử của kết cấu trong các trường hợp tải trọng theo phổ phản ứng và theo lịch sử – thời gian, và có hiệu quả hơn phân tích theo vector Eigen cho mục đích trên.


Phân tích phổ phản ứng

Phân tích phổ phản ứng xác định phản ứng có khả năng qua thống kê cho tải trọng động đất. Đây là loại phân tích tuyến tính sử dụng các ghi nhận phổ phản ứng gia tốc mặt đất dựa vào các điều kiện tải trọng và địa điểm động đất, chứ không phải các ghi nhận chuyển dịch mặt đất theo lịch sử – thời gian. Phương pháp này rất hiệu quả và sẽ đưa vào xác định các ứng xử động học của kết cấu.


Phân tích lịch sử thời gian

Phân tích lịch sử thời gian nắm bắt được đáp ứng từng bước của kết cấu do chuyển động địa chấn và các loại tải trọng khác như nổ, máy móc, gió, sóng,… Phân tích có thể sử dụng các phương pháp tích phân trực tiếp hoặc cộng tác dụng, và cả hai có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến. Phương pháp phi tuyến cực kỳ hiệu quả và chính xác cho các bài toán nhiều lớp, còn gọi là FNA – phân tích phi tuyến nhanh. Phương pháp tích phân trực tiếp thậm chí còn phổ biến hơn. Nó có thể xử lý các bài toán biến dạng lớn và ứng xử phi tuyến bật cao khác. Các phân tích phi tuyến lịch sử thời gian có thể được xích lại với các trường hợp phi tuyến khác (bao gồm giai đoạn xây dựng), giải quyết một loạt các ứng dụng.Phân tích P-Delta

Phân tích P-Delta tính toán hiệu ứng mềm hóa khi chịu nén và hiệu ứng cứng hóa khi chịu kéo. Một phân tích P-delta đơn giản dưới trọng lực và tải dài hạn có thể được sử dụng để thay đổi độ cứng cho trường hợp tải trọng tuyến tính, chúng có thể được cồng dồn sau đó. Ngoài ra, mỗi sự kết hợp của tải trọng có thể được phân tích cho các hiệu ứng P-delta phi tuyến đầy đủ. Hiệu ứng P-delta được tính toán cho tất cả các phần tử và được tích hợp hoàn toàn vào phân tích và thiết kế.Phân tích mất ổn định – Buckling

Các dạng mất ổn định tuyến tính ( phân nhánh) của 1 kết cấu có thể được tìm thấy trong bất kỳ trường hợp tải nào. Mất ổn dịnh có thể được tính toán theo phi tuyến hoặc giai đoạn xây dựng. Phân tích mất ổn định phi tuyến đầy đủ có thể xét đến hiệu ứng P-Delta hoặc biến dạng lớn. Ứng xử mất ổn định về một phía có thể tính toán bằng cách sử dụng phân tích tĩnh có kiểm soát chuyển vị. Phân tích động học có thể được sử dụng để mô hình hóa sự mất ổn định phức tạp, chẳng hạn các bài toán tải trọng lặp.Phân tích Pushover

Tính năng phân tích Pushover trong ETABS gồm việc thực hiện đầy đủ theo FEMA 356 và các lựa chọn khớp dẻo dựa trên ứng suất – biến dạng. Các phần tử vỏ phân lớp phi tuyến cho phép người sử dụng để xem xét ứng xử dẻo của vách cứng bê tông, sàn, thép tấm, và các phần tử hữu hạn dạng thớ khác trong phân tích pushover. Quan hệ lực – chuyển vị được định nghĩa cho khớp dẻo thép và khớp dẻo bê tông.Phân tích theo thời gian

Mô hình trình tự xây dựng và tải trọng gia tăng có thể được mô hình trong ETABS. Các ảnh hưởng phi tuyến có thể được xem xét như biến dạng lớn, chảy dẻo, và vết nứt mở rộng hoặc thu hẹp. Các ảnh hường do co ngót, từ biến, và thay đổi cường độ theo thời gian đều được đưa vào tính toán.
Giai đoạn thi công

Người dùng có thể gán các chuỗi tải trọng tại các điểm khác nhau để mô phỏng theo đúng điều kiện thi công thực tế.Từ biến và co ngót

Độ võng dài hạn do từ biến và co ngót có thể được tính toán cùng với phân tích theo trình tự thi công. Các đặc trưng vật liệu phụ thuộc thời gian dựa theo tiêu chuẩn CEB-FIP năm 1990 và các đường cong do người dùng khai báo, có thể được dùng để tính toán biến dạng do từ biến.


Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng

ETABS cho phép một số lượng không giới hạn các trường hợp tải trọng và tổ hợp. Các loại tổ hợp tải trọng bao gồm cộng tuyến tính, bao (min / max), cộng trị tuyệt đối, SRSS, và tổ hợp theo dãy. Các thành phần của tổ hợp có thể bao gồm các tổ hợp khác.
Mô hình động

Đối với các cấu trúc có kích thước từ nhỏ đến trung bình, phân tích có thể được thực hiện một cách nhanh chóng khi bạn xây dựng và sửa đổi mô hình. Đối với mỗi thay đổi do bạn thực hiện về hình học, đặc tính, hoặc tải trọng, kết cấu ngay lập tức phản ứng với hình dạng thay đổi mới, biểu đồ momen, hoặc bất kỳ biểu đồ kết quả nào khác. Nó giống như làm việc với một mô hình sống, và nó là một công cụ rất mạnh mẽ cho thiết kế cơ sở và để thử nghiệm kịch bản “nếu-thì”.
Tên

Android,5,Anti virus,7,Bản quyền phần mềm,9,CCNA,3,Dối tác,1,Game Android,2,Game iOS,1,Games,4,Gemini,1,Giai tri,1,Hệ điều hành,4,Hướng dẫn sử dụng AI,1,IOS,1,KCXD,1,Kiến thức,14,Kiến thức Xây dựng,24,Linux,2,Phần mềm,16,Phần mềm xây dựng,9,Phong thủy,3,Revit,3,Software,56,Sống,1,TCVN,3,Thủ thuật,44,Ứng dụng,6,VBA excel,8,Video,4,Web,10,web hay,9,Windown Phone,1,
ltr
item
Lê Ngân: Các tính năng nổi bật trên phần mềm ETABS 2016 phần 2
Các tính năng nổi bật trên phần mềm ETABS 2016 phần 2
https://www.csiamerica.com/sites/default/files/seismic1.jpg
Lê Ngân
https://www.lengan.net/2017/02/cac-tinh-nang-noi-bat-tren-phan-mem_22.html
https://www.lengan.net/
https://www.lengan.net/
https://www.lengan.net/2017/02/cac-tinh-nang-noi-bat-tren-phan-mem_22.html
true
5345002139417399617
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content